Schrijf een bericht in het gastenboek


'; ++$i; } ?>
',$naam=mysql_result($result,$i,"naam"),' ( ',$website=mysql_result($result,$i,"website"),' ) ',$datum=mysql_result($result,$i,"datum"),'

'; echo '',$content=mysql_result($result,$i,"content"),'